Jostedalsbreen

Jostedalsbreen

Den absolutt største breen på fastlandet i Europa

Den er et fantastisk syn, Jostedalsbreen. Med sine nesten 500 kvadratkilometer utbredelse er det den absolutt største breen på fastlandet i Europa. Breen har hele 50 bretunger som bryter seg ned over stupbratte fjellsider og trange daler. I lengde er den hele 6 mil og selve breens høyeste punkt, Høgste Breakulen, er målt til 1.957 moh. Inne på selve breplatået stikker også to 2.000-meter topper opp, Lodalskåpa og Brenibba. I klarvær har disse toppene en utrolig utsikt. Bli med på tur til Jostedalsbreen.

Den langstrakte Jostedalsbreen er et spennende og flott turområde med stupbratte brefall, dramatiske brearmer, dype daler, vidstrakte brekupler og flotte fjell som stikker opp av breisen.

Jostedalsbreen er ikke bare den største breen i landet, men også den største på det europeiske fastlandet med sine 487 kvadratkilometer. Breen har 50 bretunger hvorav 28 av dem er navngitt. De fleste av disse brearmene har dessverre trukket seg kraftig til bake de siste årene.

Jostedalsbreen strekker seg over vel 60 km og det å gå Josten på langs er blitt en svært populær skitur som strekker seg over tre dager. Turen gås stort sett i mai og de fleste velger å starte i nord og gå sydover mot Flatbrehytta og ned til Fjærland. Det er en lang og krevende tur som byr på en helt utrolig utsikt og flotte breopplevelser. Derfor er skituren regnet som en av de flotteste skiturene i landet, om ikke kanksje den aller flotteste.

Flere fjell stikker opp av breisen på Jostedalsbreen og disse er fine utsiktstopper. De to høyeste toppene er Lodalskåpa (2.068 moh) og Brenibba (2.017 moh) som begge ligger nord på Jostedalsbreen, lettest tilgjenglig fra Bødalen og Fåbergstølen. Begge har en utrolig utsikt over Jostedalsbreen, Jotunheimen, Breheimen og Strynefjellene.

Det høyeste punktet på selve breisen er Høgste Breakulen, med sine nesten 1.960 moh. Det er ikke på Jostedalsbreen brekuler vi finner den tykkeste isen, da disse kuplene har sin form etter en underliggende fjellformasjon. Breisen er gjerne tykkest på de vide flatene og i området rundt Kjenndalskruna er det gjort målinger osm tyder på at breisen har en tykkelse opp til hele 600 meter.

En annen flott fjelltopp som stikker opp av Jostedalsbreen er Kjenndalskruna (1.830 moh) som har en utrolig utsikt mot Kjenndalen og Lovatnet som to ganger har vært utsatt for flodbølge etter ras fra Ramnefjellet. Kjenndalskruna bestiges fra breplatået til Jostedalsbreen.

Utsikt sør over den langstrakte Jostedalsbreen sett fra Lodalskåpa (.2082 moh).

Jostedalsbreen har mange flotte brearmer med både stupbratte brefall og spektakulære isformasjoner. Å vandre på brearmene og utforske dens sprekker og formasjone er morsom fjellsport aktivitet som har økt i popularitet de seneste årene. Tilbudet av brekurs og føringsturer er godt og spesielt er brearmene Nigardsbreen, Flatbreen og Bødalsbreen mye brukt til brevandring. Desverre har mange av Jostedalsbreens brearmer trukket seg mye tilbake de seneste årene og enkelte er i dag lite igjen av i forhold til hvordan de en gang var.

Nasjonalparken Jostedalsbreen ble opprettet i 1991 og har et samlet areal på 1.351 kvadratkilometer. I tillegg er området rundt Nigardsbreen regulert som naturreservat .

Flere varder er bygget langs brekanten av Jostedalsbreen. Vardene er bygget med den hensikt å vise vei til trygge nedstigningspunkter fra Jostedalsbreen. Før disse vardene ble bygget kunne det være vanskelig og farefult å ta seg ned fra breene. Særlig i dårlig sikt kunne en havne feil og havne ut i stupbratt terreng.

Brearmen Lodalsbreen og brefallet Småttene sett fra Lodalskåpa.

Flere hytter er oppført rundt Jostedalsbreen. Den orginale Flatbrehytta ble oppført i 1954 ved Flatbreen på 950 moh. I dag er en privat selvbetjent hytte reist ved siden av den orginale, denne stod ferdig i 1964. Turen opp til Flatbrehytta er en fin dagstur i seg selv og fra hytten er det fin utsikt over Supphelledalen og Fjærlandsfjorden. Hytten benyttes først og fremst til brekurs i tillegg til at mange er innom for å kjøpe seg en brus etter Josten på langs.

Fra Jostedalen kan en gå opp til Steinmannen (1.633 moh), et fjell ved foten av Jostedalsbbeen like sør for brearmen Nigardsbreen. Ved toppen ligger to hytter som benyttes av Røde Kors og NVE til bremålinger. Herfra kan en gå videre opp til Høgste Breakulen (1.957 moh) på en rute uten sprekker.

Ruteflotbreen med Smørstabbtindan i bakgrunnen.

Jostedalsbreen

Den største isbreen på fastlands Europa

Hytter rundt Jostedalsbreen

Pionerene på Jostedalsbreen

Den første kjente turen over Jostedalsbreen på langs med ski på beina ble gått av Ola Bøyasva i 1788.

~ Ola Bøyasva

I 1898 skulle Bergenseren og sakføreren Kristian Bing, en mann som dyrket fjellsporten og tilbragte mye tid på Jostedalsbreen, gå Jostedalsbreen på langs til fots sammen med Per Grønfur og Absalon Hjelle. Deres første forsøk på å gå Jostedalsbreen på langs ble mislykket. De startet i sør og skulle gå breen nordover, men måtte avbryte da de møtte tykk tåke og de ble stående ovenfor et stup de ikke klarte å finne ut av. De ble tvunget til å snu ved det som i dag har fått navnet Bings gryte. I sitt neste forsøk, samme år, startet de fra nord og gikk opp brefallet Småttene. 47 timer brukte han til Fjærland og på breens smaleste passasje, fikk han igjen oppleve de spesielle snøformasjonene som stoppet han på det forrige forsøket. Denne gangen klarte de å forsere Bings gryte og ble de første kjente som gikk Jostedalsbreen på langs til fots.

~ Kristian Bing

 

TIMER
KM
MOH
HØYDEMETRE

Turer på Jostedalsbreen

Kattanakken – fra Olderdalen til Jostedalsbreen

, ,

Innerst i Olderdalen reiser en kvass fjellrygg seg ut fra Jostedalsbreen – Kattanakken. Fra Briksdalen går det en luftig sti opp den bratte ryggen og helt inn til brekanten. Omgitt av flotte brefall og med en spektakulær utsikt ut Olderdalen må Kattanakken være en av de flottste oppgangene til Jostedalsbreen. Olderdalen er et av de flotteste dalførene som strekker seg ut fra Jostedalsbreen. Dalføret har langstrakte grønne vann, som er omgitt av høye og stupbratte fjellsider med spektakulære brefall på toppene. Innerst i Olderdalen strekker en fjellrygg seg ut fra Jostedalsbreen, Kattanakken. Kattanakken er omgitt av Tjøtabreen og Melkevollbreen og […]

Les mer

Til Høgste Breakulen over Steinmannen

, ,

Høgste Breakulen er det høyeste punktet på selve Jostedalsbreen og ligger omtrent midt på den langstrakte breen, som er den største på det Europeiske fastlandet. Selve høyden varierer med tykkelsen på isen, men siste måling viste 1.957 moh. Turen opp til Høgste Breakulen er en fin fot- og skitur fra Jostedalen og går over fjellryggen Hauganosi og Steinmannen. Fjellryggen er omgitt av flere flotte brefall, blant annet Nigardsbreen og Tuftebreen.   Jostedalsbreen – den største breen på det Europeiske fastlandet. Den har en sammenhengende lengde på 6 mil og dekker et areal på over 480 kvadratkilometer. Den laveste delen på […]

Les mer

På bretur over Austerdalsbreen til Odinsbreen

,

Helt innerst i Austerdalen finner vi det som må være to av Jostedalsbreens fineste brefall – Torsbreen og Odinsbreen. Slingsby dro det så langt som å kalle området her for «what is probably the finest ice scenery in Europe». Selv om Austerdalsbreen har trukket seg kraftig tilbake siden Slingsby sin tid og lite er igjen av brefallet til Lokebreen er Austerdalen med Torsbreen og Odinsbreen et imponerende syn. Fra Torsbreen raser det stein og is konstant. Odinsbreen derimot er fult mulig å jobbe seg opp over med litt tålmodighet. Vi har tatt turen inn til Tungestølen Turisthytte, en nyoppført betjent […]

Les mer

Breruta – på ski over Tindefjellryggen

, ,

Folk har ferdes over Jostedalsbreen til alle tider og en av de viktigste ferdselsveiene gikk mellom Stryn og Jostedalen. Den såkalte Breruten har de seneste årene gjenoppstått som en alpin skitur over Tindefjellryggen og Jostedalsbreen. Fra toppen av Skåla følger ruten Tindefjellsryggen til Lodalskåpa, fra hvor en krysser Jostedalsbreen og renner ned i Jostedalen. Ruten er en flott alpin høyfjellrute der en går blant landets mest spektakulære brelandskap og samtidig får besteget to 2.000-meter topper. Breruten over Tindefjellsryggen og Jostedalsbreen mellom Loen og Fåbergstølen var nok ikke den primære ruten som ble valgt da Stryninger og Jostedøler tok veien over […]

Les mer

Tuftebreen i Jostedalen

Tuftebreen er en av Jostedalsbreens mange brearmer og strekker seg ut på den østlige siden mot Jostedalen. Breen er svært godt egnet for breturer og det kan være en utfordring å ta seg forbi den midterste og mest oppsprukne delen av breen. Her finner en spennende isformasjoner, dype sprekker, høye istårn og høye vegger av is som må klatres og forseres om en skal ta seg gjennom denne delen av breen. Vi befinner oss i Jostedalen, på østsiden av Jostedalsbreen. Den mest kjente og mest besøkte brearmen i dette området er Nigardsbreen. Sør for Nigardsbreen, fraskilt av fjellet Stinmannen (1.633 […]

Les mer

Skitur Loen rundt

, ,

Den alpine skituren Loen rundt er en rute i et mektig landskap med spektakulære brefall og stupbratte fjellsider. En følger fjellryggene som strekker seg rundt Lovatnet i en høyde på stort sett mellom 1.600 – 1.900 meter og legger turen innom Jostedalsbreen og Lodalskåpa. Første del av turen følger den klassiske Breruta langs med Tindefjella mellom Skåla og Lodalskåpa, mens den siste delen følger den mindre gåtte fjellryggen fra Kjelkevarden til Meleinsnibba over Ramnefjellsbreen. Bli med på en eventyrlig tur på 90 km og 6500 høydemeter i et imponerende terreng mellom langstrakte fjellrygger, høye tinder, stupbratte fjellsider og med masse […]

Les mer

Fåbergstølsbreen

, ,

Fåbergstølsbreen strekker seg ned i Jostedalen til 775 moh. Selve breen  og dens sprekker kan være fin å utforske og brekanten har fine isvegger som egner seg helt utmerket til isklatring. Til høyre for breen går det sti langs fjellryggen opp til 1.400 moh hvor en møter selve Jostedalsbreen. Fåbergstølsbreen har fungert som brerute over til Lodalen i flere hundre år, enten en ønsket å handle korn eller var på frierfot. I dag er stien langs Fåbergstølsbreen mye brukt som start på Josten på langs eller for å bestige Brenibba og Lodalskåpa. Nedre brefronten på Fåbergstølsbreen er fin å isklatre. […]

Les mer

Flatbreen og Flatbrehytta

,

Flatbrehytta er to hytter som ligger på 994 moh ved enden av brearmen Flatbreen til Jostedalsbreen. Turen opp til Flatbrehytta er en fin dagstur i seg selv og fra hytten er det fin utsikt over Supphelledalen og Fjærlandsfjorden. Hytten benyttes først og fremst til brekurs i tillegg til at mange er innom for å kjøpe seg en brus etter å ha gått Josten på langs. Utsikt mot Fjærlandsfjorden fra foten av Flatbreen. Flatbrehytta er plassert 994 meter over Fjærlandsfjorden, som en har  en fantastisk flott utsikt mot, i bratt terreng like ved foten av Flatbreen. Hytten benyttes mye til overnatting […]

Les mer
Kjenndalskruna

Utsikt fra Kjenndalskruna

,

Kjenndalskruna er et fjell som bryter opp av Jostedalsbreen ytterst på brekanten like før det stuper ned i Kjenndalen. Fjellet besøkes ofte i forbindelse med Josten på langs, men er også en fin tur for de som tar dagsturer opp på breplatået. Utsikten fra Kjenndalskruna er fantastisk ned i Kjenndalen og mot Loen. Fra Ramnefjellet ser vi fremdeles spor etter raset som skapte flom og utslettet bygder langs Lovatnet i 1905 og 1936. Kjenndalskruna er også omgitt av brearmene Krunebreen og Kjenndalsbreen, som stuper bratt ned i Kjenndalen. Krundebreen sett fra Kjenndalskruna. Den flotte utsikten fra Kjenndalskruna (1.830 moh) gjør denne […]

Les mer

Skitur til Brenibba på Jostedalsbreen

, , ,

Brenibba (2.017 moh) er den andre av de to 2.000 meter toppene på Jostedalsbreen. Når en først er kommet opp på breplatået er Brenibba en enkel topp å bestige med fin utsikt over Jostedalsbreen, Breheimen og Jotunheimen. Brenibba er også en ypperlig topp å oppleve den fantastiske solnedgangen på Jostedalsbreen fra. Brenibba på Jostedalsbreen sett fra Lodalskåpa. Brenibba (2.017 moh) er et fjell som stikker opp av isen til Jostedalsbreen nord på Jostedalsbreen. Toppen er omringet av breer på alle kanter og det bratte og oppsprukne brefallet Småttene skiller Brenibba fra den høyeste toppen på Jostedalsbreen, Lodalskåpa (2.068 moh). Brenibba er […]

Les mer

Jostedalsbreen på langs – vårens flotteste skitur

,

Turen over den 60 km lange Jostedalsbreen er et rent natureventyr og den komplette skitur. Underveis vil en kunne oppleve dramatiske brefall, bratte fjellsider, langstrakt breplatå, høye topper, vakre utsiktspunkt og alt vær Jostedalsbreen har å by på. Josten på langs er blitt en turklassiker som handler om å gå fastlands Europas største isbre fra nord til sør. Det langstrakte breplatået til Jostedalsbreen strekker seg hele 60 km. Her ser vi sørover fra Lodalskåpa. Jostedalsbreen har blitt en av de store vårklassikerne blant skiturer. Det er en tung tur som normalt tar tre dager der mat og turutstyr må bæres […]

Les mer

Til topps på Lodalskåpa – Vestlandsdronningen

, , ,

Lodalskåpa er det karakteristiske fjellet en ser stikker opp som en hatt fra Jostedalsbreen. Fjellet er en av to 2.000 meters topper på selve breplatået. I klarvær er utsikten fra Lodalskåpa helt formidabel og  det er ikke for uten grunn at fjellet også blir kalt Vestlandsdronningen. Turen er lang  med kryssing av bre og et kort klyveparti under den bratteste delen av oppstigningen mot toppen. Vi tok den uforglemmelige turen til Lodalskåpa som en avstikker under turen Jostedalsbreen på langs. En bestigning av Lodalskåpa hører med. Den er lett gjenkjennelig fra mange fjellområder, Lodalskåpa. Fra det nok så flate breplatået […]

Les mer