Search

Fåbergstølsbreen

Fåbergstølsbreen er en av Jostedalsbreens mange brearmer.

Fåbergstølsbreen strekker seg ned i Jostedalen til 775 moh. Selve breen  og dens sprekker kan være fin å utforske og brekanten har fine isvegger som egner seg helt utmerket til isklatring. Til høyre for breen går det sti langs fjellryggen opp til 1.400 moh hvor en møter selve Jostedalsbreen. Fåbergstølsbreen har fungert som brerute over til Lodalen i flere hundre år, enten en ønsket å handle korn eller var på frierfot. I dag er stien langs Fåbergstølsbreen mye brukt som start på Josten på langs eller for å bestige Brenibba og Lodalskåpa.

Nedre brefronten på Fåbergstølsbreen er fin å isklatre.
Fåbergstølsbreen er en av Jostedalsbreens mange brarmer.

Fåbergstølsbreen ligger i den innerste delen av Jostedalen og har inngangen like ved Fåbergstølen. Som en ser av dalen der Fåbergstølsbreen ligger ser vi breen en gang har vært betydelig mye større og at brearmen som ligger der nå har trukket seg mye tilbake.

Fåbergstølsbreen er en av de mest brukte rutene opp på Jostedalsbreen. Det er en relativt kort og enkel oppgang, da en kan følge sti langs fjellet til høyre for Fåbergstølsbreen opp til 1.400 moh hvor en møter brekanten til Jostedalsbreen. Her oppe er det også fint utsiktspunkt ned til bunnen av dalføret.

Fåbergstølsbreen er godt egnet for brevandring, men nedre delen av breen har høye og bratte vegger som gjør det vanskelig å komme opp og av selve breen her. Den nedre delen er derfor godt egnet for klatring i is. Selve brefronten har flere flotte vegger også på sidene som egner seg til isklatring av ulik grad.

Oppe på selve breen finner en fine isformasjoner og oppsprukket isområde som kan være morsomt å utforske.

Det øvre brefallet på Fåbergstølsbreen.

Breruten opp Fåbergstølsbreen har historisk vært en av de mest brukte breovergang til Stryn og Lodalen. Over breen ble det handlet og fraktet alt fra handelsvarer til koneemner.

Fåbergstølsbreen er bra utgangspuunkt for turer opp til Brenibba og Lodalskåpa fra Jostedalen - eller om en ønsker å gå hele breruten over til Bødalen og gjerne videre til Skåla, som har blitt en populær randonnee-skitur.

Fåbergstølsbreen er et godt og kortere alternativ til å gå inn den lange Stordalen for å gå opp til Jostedalsbreen via Lodalsbreen og Småttene.

Spesielt sent på sesongen for Josten på langs er Fåbergstølsbreen et enklere alternativ, da snøen har smeltet i Stordalen og snøbroene opp Lodalsbreen og Småttene er mindre trygge.

Ved brekanten til Jostedalsbreen på ca. 1.400 moh er det fint å ta en pause.
Plutselig dukker Brenibba og Lodalskåpa opp. Det betyr at vi er kommet opp på selvs Jostedalsbreen.

Fåbergstølsbreen

775 moh - 1.500 moh

61°42′45″N 07°15′58″Ø

Luster, Sogn og Fjordane, Norge

2.1K Views
Write a response

Legg igjen en kommentar

Close
Tinderangel.no © Copyright 2023. All rights reserved.
Close