Search

Sagitraversen i Jotunheimen

Luftig parti opp mot toppen av Sagi (2.040 moh).

Sagi (2.040 moh) ligger i den sørvestlige delen av Jotunheimen og bærer navnet med sitt rette. Fjellet utgjør en kvass egg med tagger som minner om en sag og er ikke mer enn en fots bredde på sitt smaleste. Sagitraversen er en luftig og eksponert tur uten at den blir særlig klatreteknisk vanskelig. Turen kombineres gjerne med en bretur over Uranosbreen.

Sagi (2.040 moh) er en kvass fjellrygg i den sørvestlige delen av Jotunheimen og ligger i samme fjellmassiv som Uranostinden (2.157 moh), Mjølkedalspiggan (2.040 moh) og Langskaveltinden (2.014 moh). Ryggen er omgitt av breene Mjølkedalsbreen og Skogadalsbreen, men også Uranosbreen benyttes for adkomst til Sagi.

Sagi bærer navnet med sitt rette. Det er stedvis en kvass egg, som minner om bladet på en sag med sine skarpe tagger. Sagitraversen er flott å gå i sin helhet, med et luftig og eksponert parti som det anbefales å sikre. Det er gode tak over den skarpe eggen, men på det smaleste er den ikke bredere enn at en må balansere over et kort parti. Den kvasse eggen er ikke lenger enn en taulengde.

 

Det er forholdsvis en lang tur til Sagi da den ligger midt mellom Skogadalsbøen og Eidsbugarden. Vi velger å gå hele Sagitraversen og starter fra Kodadalen i sør. Herfra tar vi oss på sti inn til foten av Uranosbreen hvor vi tar på breutstyr og vandrer opp breen med Uranostinden på vår venstre sider og Langskaveltinden på vår høyre side. Når vi passerer Langskaveltinden og nærmer oss Uraknatten tar vi oss over på Mjølkedalsbreen. I overgangen her er det større sprekker som må forseres.

Fra Mjølkedalsbreen går det fint å ta seg inn på sørryggen, hvor det er bratt ur og noe klyving opp mot selve ryggen og sørtoppen som ligger 2.040 moh. Første delen av ryggen videre fra sørtoppen er forholdvis vid og ikke eksponert og er fin å gå før det smalner inn mot en smal, eksponert og svært luftig egg.

Overgang fra Uranosbreen til Mjølkedalsbreen, på vei mot Sagi (2.040 moh.)

Den smale og luftige eggen opp til Nørdre Sagi har gode tak, men et kort strekk er svært smalt og må balanseres over. Det er normalt å sikre dette partiet og videre opp mot Nørdre Sagi, da det er svært eksponert her. Fra Nørdre Sagi er ryggen grei videre, men noe klyvepartier og en bratt nedstiging. I enden av ryggen ser en ned den lange Skogadalen mot Skogadalsbøen. Vi tar oss ned mot stien i Skogadalen som er tydelig merket helt til Skogadalsbøen. Vær forberedt på en seig tur gjennom Skogadalen, da dette strekket er langt og på godt over 6 km på sti. Fra Koldadalen til Skogadalsbøen er turen over Sagitraversen over 20 km lang og en bør beregne over 9 timer på turen.

Fra toppen av Sagi er det en flott ustikt, særlig mot Hurrunganes østlige del. Under oss har vi Skogadalsbreen i vest og Mjølkedalsbreen i øst. På motsatt side av Skogadalsbreen ser vi ryggen til Slingsbytinden som i sør møter Uranostinden. I nord ser vi inn mot Smørstabbtindene og Storebjørn. I nordvest ser vi mot Sognefjellet med Fannaråki og Steindalsnosi.

Sagieggen på det smaleste er eksponert og luftig.
Utsikt fra Sagi (2.040 moh) ned mot Skogadalsbreen og Slingsbytinden (2.028 moh) Nordryggen til Uranostinden til venstre.

Sagitraversen og sørtoppen ble for føste gang gått i 1894 av Andreas Saxegaard og Therese Bertheau. Saxegaard har beskrevet den luftige traversen i Den Norske Turisforenings Aarbog fra 1895. Da de kom opp til Nørdre Sagi fant de en varde, som bevitnet at den var besteget tidligere. Francois de Chazal beskriver på fransk i Den Norske Turistforenings Aarbog fra 1889 en bestigning av Nørdre Sagi samme år. Sammen med Thorgeir Sulheim besteg han Sagi opp nordryggen fra Skogadalsbøen.

Turen over ryggen av Sagi er er en krevende tur da den normalt har adkomst over bre og da selve eggen er eksponert og bør sikres. Det kreves derfor erfaring og kunnskap om sikring på bre og i fjell for å gå hele traversen. Bestigning av sør toppen til Sagi krever ingen sikring, men enkleste adkomst er over bre. De nordligste toppene på ryggen bestiges enkelt fra nord og fra Skogadalen og krever ikke sikring. Det kreves kun sikring om en ønsker å gå hele traversen. Graderingen på taulengden som sikres fra sør mot nord er 2- 3.

 

"Ved nærmere eftersyn viste Saga sig at svare udmerket til sit navn. En skarpere eg skal man vistnok lede længe efter; på betydelige stækninger have den kun én fods bredde, undertinden mindre, og på begge sider styrtninger, der er altfor bratte, til at der kan være tale om fodfæste."

~ Andreas Saxegaard

Den Norske Turistforenings Aarbog 1895

Uranosbreen med foten av søreggen opp mot Uranostinden til venstre.

SAGITRAVERSEN

FRA KOLDEDALEN TIL SKOGADALSBØEN

TIMER
Avstand
KM
MOH
HØYDEMETRE
Tausikring anbefales
Tausikring anbefales

Sagi

2.040 moh

61°26′46″N 08°09′19″Ø

Luster, Vestland, Norge

2.2K Views
Close
Tinderangel.no © Copyright 2023. All rights reserved.
Close