Turområde

FOLGEFONNA OG ROSENDALSALPENE

På Folgefonnahalvøyen finner vi isbreen Folgefonna, som er synlig fra store deler av Hordaland. Det er vår tredje største bre og strekker seg 37 km lang og er 16 km bred. Høyeste punktet på breen er på 1.661 moh og fra breen er det utsikt mot Rosendalsalpene, Hardangervidda, fjordene som omgir halvøyen og store deler av Sunnhordaland som strekker seg ut i havgapet. Breen er delt opp i tre deler atskilt av to trange dalfører. I øst stuper brefallene ned mot Sørfjorden. I vest finner vi en konsentrasjon av alpine fjell og spennende dalføre som strekker seg inn mot breen. Bli med til Folgefonna og Rosendalsfjellene – et område med mange kontraster og spennende turmuligheter.

«Lokkande ligg Folgefonn og skin i evig snø»

Folgefonnhalvøya er på mange måter unik. Halvøyen er avgrenset av de tre fjordene Hardangerfjørden i vest, Sørfjorden i øst og Åkrafjorden i sør. Halvøyen er kun landfast på det 35 km lange strekket mellom Fjæra innerst i Åkrafjorden og Odda innerst i Sørfjorden. Det er på denne halvøyen vi finner de tre brekulene, som til sammen utgjør Folgefonna.

Den sørligste delen av Folgefonna, Søndre Folgefonna, utgjør den største delen av de tre breene etterfulgt av Nordre- og Midtre Folgefonna. Noen av Folgefonnas brearmer strekker seg under 700 moh, som Buarbreen i øst og Bondhusbreen i vest. Mesteparten av isdekket ligger på en høyde mellom 1.400 moh og breens høyeste punkt på 1.662 moh. Dette er et punkt på Søndre Folgefonna, like sør øst for Fonnabu.

Fra Folgefonna stuper bratt ned mot Sørfjorden i øst. På andre siden av fjorden ser en langt inn på Hardangervidda og særlig Hårteigen skiller seg ut. I vest er landskapet preget av de alpine tindene til Rosendalsalpene, samt kystlandskapet som strekker seg ut mot havet.

Folgefonna betyr den gjemte fonna. Navnet er jo egentlig lite passende, da Folgefonna er et kjent landemerke i Hordaland, som sees fra en stor del av fylket. Selv fra byfjellene i Bergen kan en se den hvite kappen til Folgefonna.

Det er bygget flere hytter tett inn på selve breen Folgefonna, som gjør at en kan overnatte tett på breen og gå turer over breen uten å måtte bære med seg kokeutstyr og telt.

Helt nord på Sørfonna stikker et skjær opp av breisen. Her er det reist en selvbetjent turisthytte – Holmaskjærbu. Hytten er lettest tilgjengelig fra Tokheim ved Sørfjorden og har spesielt flott utsikt mot Hardangervidda, der særlig Hårteigen er lett gjenkjennelig.

6,5 km sør-vest over på breen finner vi Fonnabu. Turen fra Bondhusdalen opp til Fonnabu enten via merket sti eller som bretur opp Bondhusbreen er en spesielt flott tur. Følger en stien passerer en også Breidablikk på veien.

Helt i sør-øst av Folgefonna ligger Sauabrehytten en hytte med spesielt flott utsikt til breen og ned i Sandvikedalen. Bergstø ved E134 eller Espeland ved E13 er greie utgangspunkt for tur inn til Sauabrehytten. Legg gjerne turen innom Sauanuten (1.408 moh) på veien.

Helt nord på Folgefonna ligger Folgefonna sommerskisenter. Det er bygget vei fra Jondal og helt opp til brekanten, som gjør adkomsten til Folgefonna svært enkel. Området er kjent for sine enorme snømengder og på våren florerer ofte spektakulære bilder fra snøryddingen opp til sommerskisenteret både i nyheter og på sosiale media.

Veien opp til sommerskisenteret gjør at en sparer mange høydemetre når en skal ta seg opp til breen og skisenteret er derfor blitt det perfekte startpunktet for turen Folgefonna på langs.

Det finnes mange varianter for kryssing av Folgefonna på både langs og tvers. Stien fra Tokheim til Holmaskjer videre til Fonnabu og ned i Jondalen er en populær variant. Byggingen av Sauabrehytten i sør-øst har gjort at mange velger å avslutte turen Folgefonna på langs i øst, mens andre velger å ende opp i vakre Rosendal. Her kan turen legges over den luftige Bjørndalstraversen.

Folgefonna har mange flotte brefall som er enten er flotte som tur mål for å betrakte eller gå bretur på selve isen.

Buarbreen er kanskje den mest spektakulære brearmen med sitt bratte brefall ned i vest. Reinanuten (1.296 moh) er en flott topp ved brearmen  og er en fin tur fra Jordal sør for Odda. Buarbreen var et av våre første og største turistmål på 1800-tallet og spesielt briter kom til Hardanger og Sørfjorden for å oppleve Buarbreen og annen spektakulær norsk natur.

I vest finner en brearmen Bondhusbreen, som strekkes seg ned mot den vakre og idylliske Bondhusdalen. Breen benyttes mye til brevandring i forbindelse med besøk på Fonnabu og turen fra Bondhusdalen opp brefallet til Fonnabu er litt av et eventyr.

I sør ligger brefallet Botnabreen, en brearm med flott blåis som strekker seg vestover. Grunnet anleggsveien inn til brearmen er det enkelt å ta seg inn til Botnabreen, som er svært fin for blåisvandring.

Fra Folgefonna er de alpine tindene i vest svært godt synlig. Dette er tinder som ofte blir omtalt som Rosendalalpene, da de ligger i nærheten av den vesle bygda Rosendal. Melderskin er den lettest gjenkjennelige toppen og er en svært flott tur fra nettopp Rosendal. Bjørndalstindene og Gyrastolen er andre topper, som krever sikring på siste biten. Spesielt kjent og luftig er Bjørndalstraversen. Vinterstid er mange av toppene som utgjør Rosendalsalpene flotte toppturer med ski.

Den som ønsker en lengre og spektakulær skitur er Folgefonnhalvøya på langs en utfordring. Da starter en ved Utne i nord og følger fjellrekken med de flotte stupene ned i Sørfjorden sørover til en møter på Folgefonna. Her kan en ta seg over breen mot for eksempel Sauabrehytta eller Rosendal.

Det gamle sagnet om Folgefonna levner ingen tvil – breen oppstod som en straff for et bygdefolk fra hele syv prestegjeld som levde der breen ligger i dag. Straffen kom som en følge av at bygdefolket levde et svært så syndig liv og mens bygdefolket var i gudstjeneste kom det bråe snøfallet som tok livet av dem alle. Unntaket var en jente, som var hjemme og lagde middag til husherren. Hun klarte å komme seg i sikkerhet og hennes etterfølgere lever den dag i dag.

Folgefonna har vært viktig for folket som har bodd i bygdene rundt Folgefonnahalvøyen. Båtturen rundt halvøyen fra vest til øst var lang og det var derfor flere viktige ferdselsveier over breen. Mye brukt var veien mellom Tokheim og Mauranger. Denne veien ble også mye benyttet av turister som begynte å komme på slutten av 1800-tallet for å oppleve breen og mektig norsk natur.

Folgefonna og Rosendalsalpene

Hytter rundt Folgefonna

Fonnabu

Holmaskjerbu

Sauabrehytta

Pionerene på Folgefonna

«På kartan stod en väg utprickad från Odda till Maurangerfjord. Det blev en väl kort dagsmarsch. Varför skulle man icke kunna gå upp vid norra ändan og följa längs Folgefonnen, gå över alle tre fonderna och ned vid Odda? Det skulle säkert vara intressantare!»

Harald Alm om Den første kjente turen over Folgefonna på langs – Den Norske Turistforenings Årbok 1923

Turer på Folgefonna og i Rosendalsalpene

Melderskin i Rosendalsalpene

Rosendal ligger idyllisk til ytterst ved Hardangerfjorden omgitt av kvasse tinder – gjerne kalt Rosendalsalpene. Den mest fremtredende toppen like over Rosendal er Melderskin (1.426 moh) – den desidert mest…

Bretur på Botnabreen

Folgefonna har flere flotte brearmer hvorav Bondhusbreen og Buerbreen nok er regnet som de flotteste. På Nordfonna av Folgefonna er Botnabreen er flott brearm med fin breis for brevandring og…

Folgefonna på langs

Folgefonna er et kjent og kjært landemerke på Vestlandet, som er synlig fra store deler av Hordaland. Omgitt av fjorder, Hardangervidda, Rosendalsalper og med utsikt ut i havgapet er turen over…

Fjelltopper på og rundt

— Jostedalsbreen

Norges og Europas største bre på fastlandet er omgitt av en rekke flotte fjell, som egner seg for toppturer på ski. To av dem er over 2.000 meter høy, mens de resterende toppene ligger på 1.600- 1.900 moh. Fjellene strekker seg flere steder rett fra fjorden og opp mot breene og en finner derfor her flere fjell med landet høyeste sammenhengende stigning. Flere av toppene er nunatak, fjell som stikker opp av breen, mens andre er frittliggende topper omgitt av spektakulære og stupbratte brefall. Bli med på topptur på og rundt Jostedalen.

Close
Tinderangel.no © Copyright 2023. All rights reserved.
Close