Search

Panorama Sognefjorden

Utsikt fra Fløyen (766 moh) ned mot Vadheimsfjorden og Vadheim.

Sognefjorden er Norges lengste fjord og fra utløpet i havgapet i vest til den innerste fjordarm ved Skjolden like under Hurrungane strekker den seg hele 205 km. Fra toppen av Fløyen (766 mo), like over Vadheim, har en panoramautsikt til store deler av den ytre delen av Sognefjorden. Fra få andre topper ser en så stor del av Sognefjorden som fra her. I tillegg har Fløyen stupbratte fjellsider og en luftig utsikt ned mot Vadheim innerst i Vadheimfjorden. Dette er turen Panorama Sognefjorden.

Vi befinner oss på Afsneset ved utløpet av Vadheimfjorden, så og si midt på den ytre delen av Sognefjorden. Her skal vi starte vår rundtur opp til toppen av Fløyen (766 moh), videre over til Haslelifjellet (781 moh) før vi tar oss ned til gårdstunet Teigen. Fra disse toppene er det panoramautsikt over store deler av ytre Sognefjorden og fra få topper kan en se en større del av fjorden enn fra disse toppene. Det er også nettopp her, ved Afneset, at Sognefjorden er på sitt aller dypeste. Like utenfor er det målt dybde på 1.303 m.

Turen starter gjennom flott skog på en svært godt mekret og tilrettelagt sti. Det er ingen tvil hvor en skal ta seg opp gjennom skogen. Stien er godt ryddet, noe som gjør turen oppover fjellryggen svært lettgått. På nærmere 500 høydemeter trer en ut av skogen og havner ved Vattekarstølen. Den utrolig vide utsikten åpner seg over Sognefjorden.

Sognefjorden er i tillegg til å være Norges lengste og dypeste fjord også verdens tredje lengste fjord. Det er verdens lengste ikke islagte fjord. Fra havgapet og utløpet ved Storesvalene og Ytre Sula strekker den seg helt inn til Skjolden innerst i Lustrafjorden. Det unike med Sognefjordens innerste punkt er hvor tett den er på et av landets høyeste fjellmassiv, Hurrungane. Bare 9 km skiller Skjolden ved Lustrafjorden og foten av Store Soleibotntinden og fra fjorden skal en kunne skimte toppen av Fannaråki.

Innerste delen av Sognefjorden ser vi ikke herfra, men vi ser mesteparten av den ytre og bredeste delen av fjorden, fra Hjartholm i vest til Eitreneset i øst.

Fra Vattekarstølen er ikke stien like tydelig, men det er godt merket hele veien videre mot toppvarden på 766 moh.

Utsikt vest over ytre del av Sognefjorden fra toppen av Fløyen 766 moh.

Fra toppvarden er det anbefalt å ta seg litt ned mot nordøst og ut til utsiktspunktet fra en fjellhylle over stupene ned mot Vadheim. Herfra er en utrolig flott og luftig utsikt over Vadheim, Vadheimfjorden og inn i Indredalen med fjellene rundt.

Fra toppvarden er det i tillegg flott utsikt sørover mot Stølsheimen og særlig Fuglsetfjorden. I nord ser en mot fjellene i Sunnfjord. Særlig Hellefjellet med Blægja og Kvamshesten er markante topper.

I øst ser en innover mot fjellryggene ved innløpet til Fjærlandsfjorden og Melsnipa 1.549 moh. I vest ser en også ut mot det markante fjellet ved havgapet i Hyllestad, Gygrekjeften (710 moh).

Fra Fløyen kan en følge samme veien ned igjen eller fortsette en liten rundtur vestover til Haslelifjellet (781 moh). Fra toppen av Fløyen må en nå ta seg noe bratt ned en skråning, men også her på merket sti. Videre følger en greit merket sti mot toppen.

Det er flott og luftig utsikt ned mot Vadheim fra toppen av Fløyen.
Utsikt fra Fløyen ved Sognefjorden.

Fløyen er et av veldig mange flotte turalternativer langs Sognefjorden. Her finner en snille fjell og mer bratte fjell med høye stup ned i fjorden. Jo lenger inn i Sognefjorden en kommer, jo høyere, kvassere og brattere blir fjellsidene rundt fjorden.

Rundturen over Fløyen og Haslelifjellet tar i underkant av 5 timer og er på 10 km. En får total 918 meter med stigning. Turen er lettgått og har god, merket sti mesteparten av ruten.

Morgendis på Sognefjorden, landets lengste fjord.

RUNDTUR TIL FLØYEN OG HASLELIFJELLET

TIMER
Avstand
KM
MOH
HØYDEMETRE

Fløyen ved Vadheim

766 moh

61°11′03″N 05°47′02″Ø

Høyanger, Vestland, Norge

1.6K Views
Close
Tinderangel.no © Copyright 2023. All rights reserved.
Close