Search

Tverrbottindtraversen

Tverrbottindan sett fra Skagsnebb.

I den sørvestlige delen av Galdhøpiggmassivet, like ved Leirvassbu, ligger Tverrbottindene. Sammen utgjør de en tinderekke som kan gåes i sin helhet. Tverrbottindtraversen er en flott og enkel ryggtravers der du kan ta med deg hele fem 2.000-meter topper. Fra toppene får en flott utsikt mot Smørstabbtinder, den innerste delen av Leirdalen, Bukkeholstindene og mange andre av Jotunheimens virkelige stortopper.

Denne beskrivelsen av Tverrbottindtraversen starter fra Storflye like sør for Sletthamn og går over samtlige Tverrbottinder over 2.000 moh, fra Vestre- til Midtre Tverrbottinden sør. Første del av turen går opp mot Leirhaugen, fra hvor vi går nordover og inn i Leirløyfte. Her går det det bratt opp over i ur mot vår første bestigning langs traversen - Vestre Tverrbottinden (2.110 moh).

Vestre Tverrbottinden består av to topper - en fortopp som bestiges enkelt og den høyeste toppen i øst (2.113 moh), som er noe mer krevende å bestige. Fra vest-toppen går det en svært luftig å eksponert rygg ut mot øst-toppen. Her må det sikres om en ønsker å følge ryggen ut mot det høyeste punktet.

Det vanligste alternativet er å ta seg ned på sørsiden og inn i skardet mellom de toppene. Her må det klyves litt, men det er gode tak og ikke særlig eksponert. Fra skardet bestiges Vestre Tverrbottinden (2.113 moh) greit.

Dette er den luftigste delen av turen over Tverrbottindtraversen. Fra Vestre Tverrbottinden er det flott utsikt mot Søre Illåbrean og tindene som omkranser breen fra Bukkehøe (2.314 moh)til Bukkeholstindan og Midtre- og Store Tverrbottindan. I vest ser vi mot Smørstabbtindmassivet med Storebjørn (2.222 moh).

Med Vestre Tverrbottinden unnagjort er turens mest krevende del overstått og herfra er det enkel tinderangling over Store- og Midtre Tverrbottindan.

Først går vi ned i skadet mellom Vestre- og Store Tverrbottinden hvor vi møter breen. Herfra går det greit oppover i ur mot traversens høyeste punkt på Store Tverrbottinden (2.161 moh). Langs det meste av ryggen går det bratte stup ned mot Søre Illåbrean, mens det ikke er eksponert ned mot Leirdalen.

Utsikt fra Midtre Tverrbottinden mot Store- og Vestre Tverrbottindene.

Fra Store Tverrbottinden går vi videre sørover mot Midtre Tverrbottinden (2.151 moh). Igjen kommer vi ned mot brekanten til Søre Illåbrean. Opp mot Midtre Tverrbottinden er det igjen bratte stup ned mot breen, mens det er slak helning ned mot Leirdalen.

Oppe på Midtre Tverrbottinden kan en klyve seg bratt ned mot bandet mellom Midtre Tverrbottinden og Midtre Bukkeholstinden (2.135 moh). Fra toppen er det flott skue mot Vestre-, Midtre-, Store- og Søre Bukkeholstinden - en tinderekke som strekker seg rundt Bukkeholsbrean.

Det mest imponerende skuet fra Midtre Tverråtinden er ned i Tverrbynede. Her går det stupbratt og loddrette stup ned i botn. Utover ser vi mot to andre flotte ryggtraverser; Urdadalsryggen og Hellstuguryggen. I sør ser vi også mot Tverrbyttehornet (2.102 moh), som mange velger å gå som en forlengelse av Tverrbottind traversen.

Fra Midtre Tverråtinden går vi videre ut mot Midtre Tverråtindens sørtopp (2.106 moh). Herfra er det et fantastisk skue ned mot Leirvassbu, Kyrkja, Visbretinden og mange av Jotunheimens indre- og sørvestlige stortopper.

Dersom en fortsetter sørover fra Midtre Tverråtindens sørtopp kan en ta seg ned mot Søre Tverrbottindan. Disse toppene er ikke over 2.000 moh, men er en del av Tverrbytthorntraversen for å nå toppen av Store Tverrbytthornet (2.102 moh). Bestigningen av Store Tverrbytthornet langs ryggen er mer krevende da det er et klatreparti, som kan omgåes mot sør. En siste hammer må klyves før en når toppen.

Selve Tverråtindtraversen avsluttes mot vest hvor en tar seg ned vestryggen mot Leidalen og Sletthamn.

Vestre Tverrbottinden (2.110 moh) sett fra Vestre Tverrbottinden (2.113 moh).
Store Tverrbottinden med Søre Illåbrean.

Tverrbottindtraversen er en enkel ryggtravers som aldri er særlig eksponert da det ikke er særlig bratt ned mot Leirdalen. Den mest krevende delen av turen er å bestige østtoppen av Vestre Tverrbottinden, men også denne bestiges med grei klyving ved å omgå den eksponerte ryggen i sør. Det er ikke nødvendig med sikringsmidler på denne turen, men det kan være mye løs ur flere steder. Vær oppmerksom på eventuelle skavler ut mot Søre Illåbrean.

Den første kjente bestigningen av Midtre Tverrbottinden (sørlige) ble gjort i 1890 av Carl Hall og Matias Soggemoen. Tanken deres da var å gå en travers mot Store Tverrbyttehorn, men turen måtte avbrytes grunnet snøstorm og tett tåke. Utover dette er førstebestigningene av Tverrbottindene ukjente.

 

Utsikt fra Midtre Tverrbottinden (2.106 moh) mot Leirvassbu og Kyrkja.
Utsikt fra Midtre Tverrbottinden mot Storebjørn og Smørstabbtindene.

TVERRBOTTINDTRAVERSEN

TIMER
Avstand
KM
MOH
HØYDEMETRE

Store Tverrbottinden

2.161 moh

61°34′31″N 08°15′19″Ø

Lom, Innlandet, Norge

6.7K Views
Close
Tinderangel.no © Copyright 2023. All rights reserved.
Close