Search

Særegne turisthytter

Tungestølen turisthytte er beste utgangspunkt for turer inn i Austerdalen.

TURISTHYTTER SOM ER VERDT EN TUR I SEG SELV

Norge har et utrolig nett av turisthytter, som gjør det mulig å gå sammenhengende turer over flere dager på en betydelig enklere måte enn om en skulle gjennomført samme tur med overnatting ute. Enkelte av disse hyttene ligger så spektakulært til at de er verdt turen alene. Noen er plassert helt på toppen av spektakulære fjell, noen ligger helt inntil brekanten, noen på kanten av stup og andre helt ytterst ute i havgapet. Her er et lite utvalg.

673 Views
Close
Tinderangel.no © Copyright 2023. All rights reserved.
Close