Fjellprofil

01

Normalveien

Normalruten og enkleste vei til toppen følger vestryggen opp til Store Soleibotntind uten problemer. Vardet sti sommerstid. Ofte avblåst i øvre del vinterstid, selv med snørike vintre. Noen bratte heng.

02

Soleibotntind-traversen

Flott og luftig ryggtravers med mye klyving og enklere klatring. En av de enklere ryggtraversene i Hurrungane. Normalt å gå Lauvnostinden til Midtre-, Store- og Søre Soleibotntind. Mange av de mest krevende punktene i første del av traversen omgås mot vest. Noe løst langs store deler av traversen. Fin også vinterstid.

03

Ringsbreen og østrennen

Fra Ringsdalen tar en seg opp på Ringsbreen under Soleibotntindne til den bratte østrennen. Svært krevende og kompleks rute for spesielt interesserte. Skikjørere kjører den eksponerte rennen vinterstid. Breglepper, skavl, bresprekker og skred utgjør noen av risiko aspektene.

Soleibotntindene sett fra toppen av Store Ringstind.
Icon noun_distance_223118-2

Lengde

Soleibotntindne ligger lett tilgjengelig fra Tindevegen mellom Turtagrø og Årdal. Det blir en lengre tur vinterstid før Tindevegen åpner, med kortere tilgang fra nord over Lauvnostinden. Tidsbruk avhenger veldig av forholdene og hvor mye en velger å sikre.

icon - noun_terrain_2087470

Terreng

Store Soleibotntind bestiges uproblematisk fra vest. Traversen er alpin og eksponert med flere bratte og smale partier. Klatringen er enkel (grad 2-3), med noen mer krevende opptak som kan omgås mot vest. Bratt og løst videre ned fra Store- og opp mot Søre Soleibotntind. Lutig rygg ut til Søre Soleibotntind sin fortopp. Nordøst-ryggen opp til Store Soleibotntind er ekstra flott.

Vinter

Store Soleibotntind kan være en fin skitopp dersom vestryggen ikke er for avblåst i høyden.. Traversen kan også være fin vinterstid. Østrennen er bratt og svært eksponert.Kjøres av svært gode skikjørere ned på Ringsbreen. Sørrennen er mer overkommelig ned i Berdalsbreen.

Vær, sessong og snøforhold

Toppen bestiges normalt sommerstid - juni til september. Flott vinterklatring ved gode forhold. Fin skitopp vintersid, dersom normalveien på vestryggen ikke er for avblåst. Sørrenna fra Berdalen er et bratt alternativ. 

icon - noun_Spring loaded camming device_1567689-2

Sikring og klatring

Selv om klatringen på Soleibotntindtraversen er enkel sikres deler av traversen, da ruten er eksponert og konsekvensen av et fall vil være katastrofalt. Mest klatring opp til Nørdre Soleibotntind (grad 2-3), samt en del opptak på hammere opp nordøstryggen til Store Soleibotntind.

icon - noun_avalanche warning_1471129

Skredfare

Vurder skredfare. Vestryggen har noen bratte heng og utløpssoner. Vær oppmerksom på terrengfeller og skavler. Skredfare i de bratte flankene langs traversen.

Soleibotntind traversen

Vanskelighetsgrad
Lengde
Teknisk krevende
Terrengkompleksitet

Ansvarsfraskrivelse! Denne siden er  ment for å gi inspirasjon, informasjon og forslag til turer, men er ikke en fører eller ment for å være en turplanlegger. Informasjonen her bør derfor ikke benyttes deretter. Omtalte ruter og forhold i terrenget kan endres fra år til år og derfor utgjøre en fare. Søk derfor alltid oppdatert informasjon. Når en ferdes i nye,  ukjente og utsatte områder blir turopplevelsen ofte bedre ved å benytte seg av en lokalkjent og sertifisert tindeveileder. Velg tur etter evne og inneha kompetanse som turen krever. 

Bildegalleri

Turartikler

Soleibotntindtraversen i Hurrungane

| | |

Det er i fjellmassivet Hurrungane, helt vest i Jotunheimen Nasjonalpark, at vi finner de villeste og mest alpine fjellene i landet. Her finner vi flere av landets høyeste fjell bundet…

Close
Tinderangel.no © Copyright 2023. All rights reserved.
Close