Skardstinden
Skardstinden (2.373 moh) sett fra Ymmelstinden.
Icon noun_distance_223118-2

Lengde

En kortere tur fra Juvasshytta med mindre høydemeter. En lengre og mer fysisk krevende tur fra Leirdalen med langt flere høydemeter.

icon - noun_terrain_2087470

Terreng

Høyfjellsterreng med mye løs stein. De fleste av rutene opp til Skardstindne og Nåle er eksponert, men normalruten opp vestryggen har enkel klatring. Likevel sikrer en her da et fall vil kunne få tragiske konsekvenser. Luftig topprygg med overheng ut mot Storjuvbrean. Løs stein i sørvestflanken, fare for steinsprang. Eksponert klyving opp til Nåle, uproblematisk på tørt føre - dog luftig. Denne sikres normalt ved vått eller isete føre.

Vinter

Bestiges også vinterstid, da oftest opp sørvestflanken fra Storjuvbreen. Sørvestflanken er bratt med skredfare og krever stabil snø, gjerne når snøen har stabilisert seg sent på våren. Breutstyr må medbringes for kryssing av Styggebrean og Storjuvbrean dersom en starter fra Juvasshytta.

Vær, sessong og snøforhold

Fin tur året rundt, men bestiges normalt i sommersesongen. Kan bestiges vinterstid, gjerne opp sørvestflanken ved trygge og stabile forhold. Bratt og eksponert. Kan være fin skitopp også fra vest og opp til innsteget på vestryggen, men Dumhøeplatået er ofre avblåst. Kan være vinterlige forhold også sommerstid med snø og is på ryggen. Bruk av Stegjern og isøks må vurderes ut i fra forholdene.

icon - noun_Spring loaded camming device_1567689-2

Sikring og klatring

De fleste benytter vestryggen til toppen av Skardstind. Dette fordi sørvestlanken har mye løs ur med fare for steinsprang. Det kreves lett klatring for å nå toppen opp vestryggen. Først en taulengde grad 3, deretter 3 korte hammere (grad 2-3+). Stegjern og isøks er normalt ikke nødvendig, med mindre det er is og snø på ryggen. Breutstyr er nødvendig dersom en kommer fra Juvasshytta.

icon - noun_avalanche warning_1471129

Skredfare

Skredfare i sørvestflanken. Vurder skredfare og unngå skredterreng, også i nedre delen mot Leirdalen.

Vanskelighetsgrad
Lengde
Teknisk krevende
Terrengkompleksitet

01

Vestryggen

Normalruten opp til Skardstind fra Geitsætre. Kombineres ofte med tur innom Dumhøe. Klatring av 1 taulengde, samt 3 kortere hammere. Sikres normalt. Retur samme vei med 4 rappeller.

02

Juvasshytta - sørvestflanken

Kortere rute som krever kryssing av Styggebreen og Storjuvbreen. Sørvestflanken er løs og benyttes derfor oftest om vinteren ved stabile snøforhold. Skredutsatt. Kommer opp på ryggen like vest for toppen. Isøks og stegjern anbefalt. Frarådes sommerstid grunnet fare for steinsprang og løs ur.

03

Nåle

Bestiges enklest fra skardet mellom Skardstind og Nåle. Fra toppen av Skardstind følger en den smale og stedvis luftige ryggen. Ruten fra skardet er tydelig. Klyves, men eksponert mot øst. Sikres gjerne på isete eller glatte forhold.

Denne siden er  ment for å gi inspirasjon, informasjon og forslag til turer, men er ikke en fører eller ment for å være en turplanlegger. Informasjonen her bør derfor ikke benyttes deretter. Omtalte ruter og forhold i terrenget kan endres fra år til år og derfor utgjøre en fare. Søk derfor alltid oppdatert informasjon. Når en ferdes i nye,  ukjente og utsatte områder blir turopplevelsen ofte bedre ved å benytte seg av en lokalkjent og sertifisert tindeveileder. Velg tur etter evne og inneha kompetanse som turen krever.

Bildegalleri

Turartikler

Skardstinden og Nåle

| | |

Skardstinden er landets femte høyeste fjell med sine 2.374 moh og ligger i Galdhøpiggenmassivet mellom Leirdalen og Visdalen. Fra toppen av Galdhøpiggen ser Skardstinden spektakulær og tilnærmet ubestigelig ut, men…

Close
Tinderangel.no © Copyright 2023. All rights reserved.
Close