Search

På ski over Svartisen til Tåkeheimen

Nord-Norges høyest beliggende turistforeningshytte, Tåkeheimen.

Ved brekanten til Norges nest største isbre, Svartisen, ligger Tåkeheimen. Tåkeheimen er Nord-Norges høyest beliggende turisthytte og er blitt kåret til å inneha tittelen som Norges mest utilgjengelige turisthytte. Skal en besøke turisthytten på vinterstid, er normalveien å krysse Svartisen – en 18 km tur på ski. Utsikten fra Tåkeheimen er magisk – her er kvasse tinder som stiger opp av havet, samtidig som vi er omgitt av Svartisen’s ismasser.

Tåkeheimen

66°41′39″N 13°49′47″Ø
1.070 moh.
Meløy, Norland, Norge

Vanskelighetsgrad
t
Tid
moh
Høyeste punkt
km
Avstand
m
Høydemeter

Ved den vestlige delen av Svartisen, på en fjellhylle like over breen, finner vi det som er omtalt som Norges mest utilgjengelige turisthytte – Tåkeheimen. På 1.077 moh, like under det karakteristiske fjellet Helgelandsbukken (1.454 moh), har en fra hytten en fantastisk utsikt mot alpine fjell som reiser seg rett opp fra havet.

Sommerstid er enkleste adkomst på sti langs en fjellrygg opp fra Engabrevatnet. Vinterstid fraråder turistforeningen å benytte stien og normal adkomst er en flott skitur over Svartisen fra Fykan og Holmvassdalen i nord. Skituren er 18 km og har en total oppstigning på 1.233 høydemeter. Turen går over «Tretten-null-to høgda», som slett ikke er 1.302 moh, men nå et isfritt punkt på 1.277 moh. Fra toppen er det uansett en flott utsikt over Svartisen og det flotte fjell- og øylandskapet vestover.

Kåpebreen Svartisen er delt i to deler, Vest- og Østisen, som skilles fra hverandre av dalførene Glomdalen og Vesterdalen. Vestisen er alene Norges nest største isbre, mens Østisen alene er landets fjerde største bre. Svartisen er også fastlands-Europas lavest liggende bre, da Vestisens brearm Engabreen strekker seg ned mot 170 moh. Brearmen har trukket seg mye til bake seneste tiden, da isen tidligere gikk helt ned mot Engabrevatnet. Polarsirkelen går over den sørlige delen av Svartisen.

Høyeste punktet på Svartisen er Snøtinden (1.594 moh) og er et flott turmål på ski fra Tåkeheimen eller over Svartisen fra Holmvassdalen. Fra toppen er det flott utsikt nordover Vestisen og sørøstover mot Østisen.

Tåkeheimen er navnet på to hytter som ligger på en fjellrygg like ved Svartisens brekant av Litlbreen og like under det karakteristiske fjellet Helgelandsbukken (1.454 moh). NVE har lenge hatt en hytte liggende her for å gjøre målinger på breen. Den gamle hytten så mer ut som det vi i dag vil kalle en nødbu og hadde en trekantform. Hytten var navngitt med navnene «Tåkeheimen» og «institutt for uhensiktsmessig vær», begge en beskrivelse av været de nok ofte møtte her. I 1994 ble det bygget to nye hytter her og navnet Tåkeheimen ble beholdt.

Hyttene ligger på 1.074 moh, noe som gjør at hyttene er Nord-Norges høyest beliggende turisthytter. Hyttene er ubetjente, men er utstyrt med ved for fyring, gass og toalett.

Fra Tåkeheimen er det vinterstid flott å ta skiturer på breplatået og til Snøtiden som er Svartisens høyeste punkt. Sommerstid er turen opp til toppen av Helgelandsbukken å anbefale, fra hvor en kan nyte midnattsolen. Tåkeheimen benyttes også til overnatting i forbindelse med breturer og kurs i isen på brefallene Litlbreen og Engabreen.

I 2014 kåret Den Norske Turistforening Tåkeheimen til å være landets mest utilgjengelige turisthytte. Beliggenheten på over 1.000 meter høyde, krevende adkomst er bakgrunnen for den ærverdige tittelen. Sommerstid må en først med båt over Holandsfjorden før en kan ta fatt på de 1.074 høydemetrene opp til hytten. Vinterstid må en krysse Svartisen 18 km fra Holmvassdalen.

Bodø og omegn Turistforening eier og drifter i dag Tåkeheimen etter at de i 1992 overtok hyttene fra Statkraft.

Skituren over Svartisen fra Holmvassdemningen til Tåkeheimen er en 18 km lang skitur med over 1.200 høydemeter og en bruker normalt 6 – 7 timer på turen til Tåkeheimen. Returen går samme vei, men tar normalt 4- 5 timer.

Selv om brearmene på Svartisen har trukket seg tilbake, så er Svartisen en av få breer som i sin helhet ikke har minsket i størrelse den seneste tiden. En økende mengde nedbør i form av snø på vintrene har ført til at Svartisen har klart å holde på størrelsen sin.

Turer i samme område

Høytliggende og spektakulære

— Turisthytter

Det er blitt bygget turisthytter på de mest værutsatte og spektakulære steder du kan tenke deg at det i det hele tatt var mulig at det kunne stå en turisthytte. Mange av disse hyttene finner vi i høyfjellet, gjerne på toppen av et fjell, ved kanten av et stup eller tett inntil brekanten. Dette er våre villeste og høyestliggende turisthytter.

246 Views
Close
Tinderangel.no © Copyright 2023. All rights reserved.
Close