Fjelltopper på og rundt Jostedalsbreen

FJELLTOPPER PÅ OG RUNDT JOSTEDALSBREEN

DE FLOTTESTE TOPPTURENE RUNDT JOSTEDALSBREEN

Norges og Europas største bre på fastlandet er omgitt av en rekke flotte fjell, som egner seg for toppturer på ski. To av dem er over 2.000 meter høy, mens de resterende toppene ligger på 1.600- 1.900 moh. Fjellene strekker seg flere steder rett fra fjorden og opp mot breene og en finner derfor her flere fjell med landet høyeste sammenhengende stigning. Flere av toppene er nunatak, fjell som stikker opp av breen, mens andre er frittliggende topper omgitt av spektakulære og stupbratte brefall. Bli med på topptur på og rundt Jostedalen.

61°38′10″N 08°18′47″Ø - 2.083 moh

Lodalskåpa er også kalt Vestlandsdronningen. Dette er selve majesteten av fjelltopper i området rundt Jostedalsbreen. Toppen er en 2.000 meter topp og stikker opp helt nord på Jostedalsbreen i et dramatisk landskap omgitt av Bohrsbreen, Småttene, Lodalsbreen og Strupebreen. Lodalskåpa er en flott topptur på ski og nås enklest fra Bødalsseteren opp ryggen langs med brattebakken og over Bohrsbreen.

Les mer

Lodalskåpa (2.083 moh) er det høyeste fjellet i området rundt Jostedalsbreen.

61°35′03″N 08°30′00″Ø - 1.848 moh

Skåla har sin beliggenhet ytterst på Tindefjellryggen som strekker seg nordvestover fra Lodalskåpa. Dette må være en av de mest populære toppturene rundt Jostedalsbreen. Skålatårnet, som også kalles Koumannstårnet, ble reist på toppen av fjellet Skåla i 1891. I dag står også Skålabu like ved toppen, en ny og moderne turisthytte med en unik utsikt fra kjøkkenbordet. Skåla bestiges lettest fra Loen opp det som visst nok skal være Nord-Europas lengste sammenhengende stigning. Hele 1.848 høydemeter er det opp til toppen av Skåla.

Les mer

61°37′26″N 08°18′38″Ø - 2.018 moh

Brenibba (2.017 moh) er den andre av de to 2.000 meter toppene på Jostedalsbreen. Når en først er kommet opp på breplatået er Brenibba en enkel topp å bestige med fin utsikt over Jostedalsbreen, Breheimen og Jotunheimen. Brenibba (2.017 moh) er et fjell som stikker opp av isen til Jostedalsbreen nord på Jostedalsbreen. Toppen er omringet av breer på alle kanter og det bratte og oppsprukne brefallet Småttene skiller Brenibba fra den høyeste toppen på Jostedalsbreen, Lodalskåpa (2.068 moh).

Les mer 

Brenibba på Jostedalsbreen sett fra Lodalskåpa.

61°32′01″N 08°26′48″Ø - 1.830 moh

Kjenndalskruna er et obligatorisk stopp under Josten på langs. Fra toppen er et flott skue ned i Kjenndalen og ut Lodalen omgitt av stupbratte fjellrygger.

Les med

Kjenndalskrun (1.830 moh) er et av de flotteste utsiktspunktene oppe på Jostedalsbreen.

61°39′09″N 06°50′10″Ø - 1.458 moh

Innerst i Olderdalen reiser en kvass fjellrygg seg ut fra Jostedalsbreen - Kattanakken. Fra Briksdalen går det en luftig sti opp den bratte ryggen og helt inn til brekanten. Omgitt av flott brefall og med en spektakulær utsikt ut Olderdalen må Kattanakken være en av de flottste oppgangene til Jostedalsbreen.

Les mer

Kattanakken - en flott fjellrygg som strekker seg ut fra Jostedalsbreen med utsikt over Olderdalen.

61°34′42″N 08°08′07″Ø - 1.633 moh

Steinmannen har sitt toppunkt på en fjellrygg mellom brefallet til Nigardsbreen i nord og Tuftebreen i sør. En når Steinmannen fra Gjerde i Jostedalen og ligger på østsiden av Jostedalsbreen. Det går god sti opp på ryggen, med flott panoramautsikt over Jostedalen. Flere hytter er reist på toppen av Steinmannen som benyttes av NVE og Røde Kors. Fra hyttene er det flott å fortsette videre på ski til toppen av Jostedalsbreens høyeste punkt - Høgste Breakulen (1.957 moh).

Les mer

Hyttene på Steinmannen (1.633 moh) på fjellryggen mellom Tuftebreen og Nigardsbreen.

SNØNIPA

61°34′42″N 08°08′07″Ø - 1.827 moh

Snønipa er en topp på Myklebusbreen og er det høyeste fjellet i Sunnfjord. Fra toppen har du et utrolig skue mot Jostedalsbreen, men en ser også mot Hurrungane og ut i havgapet. Snøniapa er både en flott randonnee tur og fjellskitur.

Les mer

 

 

Snønipa er det høyeste fjellet i Jølster og stikker opp som et nunatak fra Myklebustbreen.

61°33′26″N 08°26′12″Ø - 1.759 moh

Tindefjellet er det mest alpine fjellet i området rundt Jostedalsbreen og krever klatring for å nå toppen. Havaldetreet nås greit på ski. Dette er avliggende topper med nok så lang anmarsj. En passerer Tindefjellet på tur over Tindefjellsryggen mellom Skåla og Jostedalsbreen. Fjellformasjonen er et flott skue.

Les mer

KVITEKOLL

61°34′58″N 08°19′20″Ø - 1.915 moh

Kvitekoll er nok et nunatak på Josedalsbreen og ligger i den midtre delen av den langstrakte breen. Kvitekoll har nok fått navnet fra sin snødekte hvite topp.

Kvitekoll (1.915 moh) og Ramnane er nunatak på den midtre delen av Jostedalsbreen.

61°35′50″N 08°17′39″Ø - 1.731 moh

Suppehellenipa er et nunatak i den sørlige delen av Jostedalsbreen og er en topp som ofte besøkes av skigåere som krysser Josten på langs.

CECILIEKRUNA

61°31′55″N 08°20′51″Ø - 2.351 moh

Ceciliekruna er et fjell nord for Myklebustbreen, på vestsiden av Oldevatnet. Toppen er kjent for sin flotte utsikt over den spekakulære Oldedalen og alle breene som ligger på fjellene rundt dalen.

Oldedalen med Ceciliekruna (til høyre) sett fra Strandanibba.
To reinsdyr ved sprekkområdet på Bukkeholsbrean.

Høgruta i Jotunheimen

Jotunheimen har fått sin Haute Route og på kort tid har ruten blitt usedvanlig populær. Høgruta i Jotunheimen går over de høyeste fjellene i Nord-Europa, et utmerket område for toppturer vinterstid. Fra Gjendesheim i øst går en over 5 av av Jotunheimens høyeste topper før en ender på på Krossbu i vest etter å ha tilbakelagt nesten 90 km og 7.000 høydemetere på ski.

Les mer

KLAR FOR TOPPTUR SOM KREVER KRYSSING AV BRE?